Koło Naukowe Mechaniki Budowli
kiloNewton
MENU

Strona Główna


Historia


Władze


Pobierz


Akty Prawne


LinkiHISTORIA

Tworzymy historię ! ;)


Koło Naukowe Mechaniki Budowli wznowiło swoją działalność naukowo-badawczą w styczniu 1995 roku - wpis do rejestru uczelnianych kół naukowych decyzją nr 1/95 z dnia 02.01.1995 r. Tematyka badawcza realizowana przez Koło dotyczy problemów mechaniki, tj. mechaniki konstrukcji, mechaniki ciała stałego, numerycznych metod analizy konstrukcji, Studenci na podstawie prowadzonych analiz konstrukcji przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe i sympozja naukowe. W ramach prac badawczych organizowane są wyjazdy o charakterze naukowo-badawczym w formie wycieczek na różne interesujące inwestycje z zakresu budownictwa.
Powyższa informacja zaczerpnięta została ze strony interntowej naszego wydziału WBiIŚ

Dalszych losów dokładnie nie znam, ale po anielskiej dr inż. Aleksandrze Niespodzianie, przejął stanowisko opiekuna szlachetny dr inż. Tomasz Janiak. Niestety jednak po pewnym czasie nastąpił kryzys, który na szczęście został zarzegnany poprzez napływ świeżej krwi w postaci studenta Jacka Trzcielińskiego.

Powrót >>Opracowanie i treść: © Jacek Trzcieliński;